blogg

/

SEO

/

0 min read

Trafikk som konverterer: Slik øker dere verdien av trafikken deres

Driver du en bedrift, ønsker du sannsynligvis å få trafikk til nettsiden din med et mål om å konvertere besøkende til salg. All trafikk er likevel ikke like mye verdt, og hvis trafikken skal lede til konverteringer, er du nødt til å ha den rette strategien på plass.

Den gjennomsnittlige konverteringsraten for hjemmesider ligger på mellom 1-6%, ifølge analyser. Når det er sagt, varierer dette noe avhengig av hvilken plattform nettsiden er bygget på. B2B kan dessuten ha større konverteringsrate enn B2C, men volumet er ofte også lavere. 

Vi som er ansvarlige for markedsføring, har også et ansvar for å utnytte denne. Derfor er vårt mål å få så mye som mulig ut av den trafikken som nettsiden faktisk får. 

Mye av denne innsatsen baserer seg på å forstå hva brukere – og potensielle kunder – leter etter. Det finnes mange forskjellige former for søkeintensjoner, og derfor er det viktig å forstå hvordan vi mennesker går fra å bli påvirket, til å fullføre et kjøp.

The Zero Moment of Truth 

Den kjente modellen Zero Moment of Truth (ZMOT) presiserer nettopp dette. Det er en modell som på mange måter kan oversettes til beslutningsfasen på søkemaskinen, og dermed også SEO.

ZMOT-modellens fire faser.

Etter å ha blitt pirret til å gjøre noe, får vi et behov for å finne nødvendig informasjon som kan tilfredsstille vår stimulus. Vi er på jakt etter opplysninger som gjør oss smartere, og som sammenligner og veier ting opp mot hverandre. Vi ønsker å bli veiledet til å treffe et valg som kan innfri det behovet vi har fått. 

Bedrifter som er veldig synlige når man leter etter disse opplysningene, nyter godt av dette. Likevel er det ikke nok å kun være synlig – nettsidene må også levere verdifull informasjon eller det produktet man er på jakt etter. Det er disse bedriftene som ender opp med å få konverteringer. 

Søkeintensjoner 

Det er fire klassiske søkeintensjoner, som våre søkninger i søkemaskinen kan kategoriseres etter: 

  • Navigerende: Brukeren leter etter en spesifikk side. 

  • Informativ: Brukeren vil finne informasjon på et emne. 

  • Kommersiell undersøkelse: En bruker som leter etter muligheter og sammenligning av produkter eller tjenester. 

  • Transaksjonell: Brukeren søker på et spesifikt produkt eller merke. 

Hva er verdifull informasjon for brukeren? 

Verdifull informasjon kommer fra innhold som gir brukeren opplysninger og hjelper dem med å treffe beslutninger. Det er kunnskap som sammenfaller med behovet bak søkeintensjonen. Det er også innsikt i et emne, som gir lyst til å lete videre etter flere relaterte opplysninger. Dette kan for eksempel lede til en handling som nettopp resulterer i en konvertering. 

I Bonzer jobber vi typisk etter en pilar-cluster-modell, som handler om å etablere en ‘topical coverage’ gjennom E-E-A-T og Googles viktigste algoritmer. Dette er avgjørende for å lykkes med SEO. 

Produktet 

Det sier seg nesten selv, men for å konvertere, må produktet deres leve opp til kvaliteten som brukeren forventer. Prisen på produktet må naturligvis også sammenfalle med kundenes forventninger. 

Det er flere måter dere kan optimalisere deres produkt, slik at dere oppnår dette. Det handler om å oppdatere produktinformasjonen, og for eksempel besvare typiske spørsmål. Et godt tips er å benytte bilder og videoer av høy kvalitet, som viser produktet og hvordan det skal brukes.

Slik henger den moderne trafikk-funnel sammen

Den moderne funnel, på norsk trakt, går fra ‘awareness’ til ‘buy’. Her kan kanaler på kryss og tvers inngå, hvor SEO er kjent for å spille en rolle i den samlede kjøpstrakten.

Trakten fra man blir bevisst på noe, til man fullfører et kjøp.

Målet er å skape en ‘awareness’ gjennom nettsiden og synligheten på søkemaskinen. Man ønsker å vekke en interesse i brukeren, som i siste ende skal resultere i en konvertering – ‘buy’. 

Dette oppnår man ved å ha en solid nettside, som er teknisk robust og inneholder opplysninger som matcher søkeintensjonen man vil treffe. Nettsiden må også markedsføres godt og bredt i bransjen. 

Av den grunn må det legges en strategi for hvordan brukeren deres skal ledes gjennom trakten. 

Nedenfor blir du guidet gjennom hvordan dere, med utgangspunkt i brukerreisen og kjøpstrakten, kan benytte SEO og tilhørende verktøy for å skape trafikk som konverterer. 

Nå som vi har all teorien på plass, dykker vi ned i hvordan dere som virksomhet kan maksimere verdien av trafikken nettsiden får. Som alltid, må dere forstå situasjonen, før dere kan optimalisere den.

Slik gjør dere trafikken deres mer verdt

Som ansvarlig for markedsføring, kan du ikke nøyes med å fokusere på mer trafikk – du må tiltrekke den riktige, verdifulle trafikken. Det er denne som faktisk bidrar til bunnlinjen.   

Derfor forklarer vi hvordan dere kan sette sammen en strategi for å optimalisere hjemmesiden deres for kommersiell trafikk. Denne trafikken har potensial for å bli fremtidige betalende kunder. Strategien tar utgangspunkt i erfaring og best practices.     

Forstå deres målgruppe, brukerreise og trender 

Dypdykk i deres målgruppe og forståelsen av den. Bruk erfaring og kjennskap til målgruppen, samt konkrete tall fra domenet deres. Bruk dataen dere allerede har til å tegne et tydelig bilde på deres konverteringstrakt (‘funnel’), og å utføre analyser for hvordan forskjellig type innhold besvarer ulike søkeintensjoner på tvers av nettsiden deres. Når dere har samlet all dataen, vil dette være grunnlaget for hvordan dere optimaliserer for løpende konverteringer. 

Det kan for eksempel være at dere skal kombinere informativt ‘top-of-the-funnel’ innhold bedre med ‘bottom-of-the-funnel’ landingssider, som ligger tettere på mulige konverteringer. Gjør analyser av atferden til målgruppen deres og bruk resultatene som rettesnor i optimaliseringsarbeidet. Ha et særlig fokus på landingssidene deres, også omtalt som ‘money pages’, for å øke konverteringsraten. 

Derfor er det en god idé å ha kjennskap til deres nåværende brukerreise, samt hvilke typer søkeintensjoner innholdet deres hovedsakelig dekker i dag. Brukerreisen kan nemlig starte med forskjellige hensikter, der noen leter etter informasjon, mens andre allerede er klare for å gjøre et kjøp fra start. Disse kan også ende i helt forskjellige typer konverteringer, enten myke eller harde.

Brukerreisen på nettsiden deres.

I tillegg er det helt avgjørende at dere vet hvilket informasjonsbehov deres målgruppe har i dag sammenlignet med for ett år siden. Har de mer kunnskap nå enn for et år siden, og søker derfor annerledes? Har det oppstått nye behov, som dere skal være spesielt oppmerksomme på? 

Disse informasjonsbehovene må bli dekket godt i innholdet deres, slik at målgruppen føler seg ivaretatt. Samtidig vil verdien av innholdet deres øke, som i siste ende øker sannsynligheten for at trafikken leder til konverteringer. 

Fra trafikk til konverteringer: Forstå verdien og definer KPI-er 

Forstå forskjellen mellom ‘trafikk-fokusert’ SEO og ‘konverteringsfokusert’ SEO, og sett dere inn i verdien bak disse to orienteringene. 

Mens økning i trafikk er veldig viktig for deres ‘brand awareness’, er det avgjørende for virksomheten å lede brukerne gjennom konverteringstrakten (‘funnel’) – eller brukerreisen. 

Derfor anbefaler vi at dere gjennomgår deres nåværende strategi med et kritisk blikk. Får dere kun trafikk inn på nettsiden, eller bidrar trafikken også til at dere oppnår målet deres? 

I SEO er det innledende målet å skape synlighet og trafikk gjennom plasseringer. Dersom trafikken ikke skaper verdi – som konverterer – bør man undersøke hvorvidt dette skyldes søkeordene eller innholdet. Hvis det er snakk om søkeordene, dreier det seg om å legge den rette strategien, og hvis det gjelder innholdet, må man jobbe enda mer med å engasjere brukeren. Dette kan gjøre med å legge til målrettede sprints, som øker konverteringsraten. 

Om nødvendig bør du derfor optimalisere deres nåværende plan med sprints, og få optimalisert nettsiden etter helhetlige mål. Ta sikte på å ikke kun tiltrekke brukerne, men også med et formål om å guide dem til å gjøre de handlingene deres ønsker. 

Gjør analyser og lag en SEO-strategi med fokus på konvertering 

Med SEO kan dere allerede fra starten legge en SEO-strategi som har fokus på konverteringer og matchende søkeord som kan føre til en ønsket handling. Dette kan være transaksjoner, utfylling av kontaktformularer eller noe helt tredje. 

Vi anbefaler derfor at dere allerede i søkeordanalysen tenker over hvordan dere kan tiltrekke ‘top-of-the-funnel’ trafikk ved å angripe søkeord med høy kommersiell verdi. 

Dere kjenner kanskje mange søkeord fra før av, som er relevante og matcher produkter som dere ønsker å fokusere på. 

Utover dette, er det en god idé å benytte CPC-data (Cost-Per-Click) for å forstå verdien ved søkningen, og hvilken søkeintensjon som ligger bak. CPC indikerer prisen på et søkeord i Google Ads, og jo høyere pris, desto mer vil folk betale for å rangere høyt på de betalte søkeresultatene. Dette kan vi ofte bruke som en indikator for å finne relevante søkninger som matcher den kommersielle trafikken – dette kaller vi for ‘traffic value’. 

I takt med at brukere beveger seg gjennom kjøpstrakten, er det viktig at innholdet deres understøtter trakten. Det skal fasilitere at brukerreisen går i retning av konverteringer. 

Lag landingssider som er optimalisert for konverteringer 

Optimaliser landingssidene deres slik at de kan bli pådrivere for å konvertere trafikken til faktiske kunder. Sidene bør være skreddersydd til å møte søkeintensjonen og behovene fra målgruppen deres, samt guide dem til å gjennomføre en konvertering. 

Dette krever at det blir laget en dyptgående innholdsanalyse og -plan, som kan fungere som et grunnlag for kontinuerlig optimalisering og utvidelse av innholdet deres. Med en optimalisert innholdsstrategi – som dere eksekverer på – kan dere både oppnå topplasseringer og konverteringer. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å kun produsere innhold med masse tekst. Ofte krever det at dere jobber med ulike formater i innholdet, som bilder, infografikk og videoer. Dette løfter konverteringsraten betraktelig. 

Skap en strømlinjeformet brukeropplevelse 

Optimaliserte landingssider er én ting, hvorvidt de gir en god brukeropplevelse er noe helt annet. 

Derfor skal dere sørge for å bygge en brukervennlig nettside, med både struktur, design og funksjonalitet for øye. Dette omfatter alt fra navigasjon, til sidehastighet. Innenfor SEO blir dette betraktet på en holistisk måte, og som for Google og oss mennesker er blant det mest avgjørende for brukeropplevelsen.

Vi anbefaler at dere benytter dere av både verktøy og erfarne kompetanser for å optimalisere brukeropplevelsen. Bruk prinsipper fra Conversion Rate Optimization (CRO) for veiledende i denne innsatsen. Disse dekker kompetanser som kan hjelpe dere med å styrke den tekniske brukeropplevelsen, således som strukturen i innholdet. 

Løpende tracking og datadrevet optimalisering 

Sørg for at du har implementert effektive tracking-verktøy, slik at dere kan overvåke resultatene av optimaliseringsinnsatsen. Dette gjelder for alt fra teknisk struktur til innhold. 

Ved å overvåke resultatene, får dere en god forståelse av hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer optimalt. Med dette som bakteppe kan dere treffe de riktige beslutningene for det videre arbeidet. 

Det finnes mange verktøy dere kan bruke for tracking, blant andre Google sine, der dere kan få tall på impressions, trafikk og konverteringsrate. Disse opplysningene kan dere analysere kontinuerlig for å holde overblikk over KPI-er og performance. 

Gode resultater kommer av løpende optimaliseringer på nettsiden. Som Google selv sier; «consistency is key». Derfor anbefaler vi at dere har en baseline strategi på plass, som tar høyde for alle de avgjørende tiltakene i en SEO-strategi.

Oppsummering 

Dersom du ønsker trafikk som konverterer, krever dette en strategisk og datadrevet tilgang til SEO. Ved å forstå målgruppen og iverksette de rette tiltakene i kjøpstrakten, samt optimalisere nettsiden løpende, kan bedriften deres tiltrekke og konvertere besøkende til kunder. 

Det aller viktigste er at dere tar høyde for søkeintensjon og brukeratferd når dere optimaliserer. Slik skaper dere verdi i innholdet dere produserer og øker sjansen for at trafikk leder til konvertering. Et konsistent tempo i aktiviteten på nettsiden, herunder publisering av nytt innhold og optimalisering av eksisterende, er nødvendig for en bærekraftig strategi. Vi ønsker ikke små resultater, vi vil oppnå en kontinuerlig vekst. 

Thomas Bogh

CPO & Partner

Thomas er CPO samt Partner, hvorfor fokus til dagligt ligger i evig analyse af Googles algoritme og udvikling af SEO som produkt. Thomas har arbejdet med SEO i flere år med stor passion for at sprede know how på, hvordan man som virksomhed implementerer SEO bedst i sin forretning. Ved siden af Bonzer bidrager Thomas med viden til læserne hos bl.a. Search Engine Journal, DanDomain og Detailfolk. Herudover har han også undervist i Digital Mediestrategi på Copenhagen Business School i København. Har du ønsker eller spørgsmål vedr. SEO universet, kan du altid kontakte ham på [email protected].

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.