blogg

/

Innhold

/

0 min read

Hva er godt SEO-innhold? Få våre råd til hvordan du lager innhold som rangerer på Google

SEO-innhold er alt innhold som finnes på en nettside, inkludert tekst, bilder og grafikk. Det er grunnlaget for å rangere på Google og andre søkemotorer. Det er derfor viktig at du kjenner til hvilke krav søkemotoren og leseren har til godt SEO-innhold. Få våre beste råd til hvordan du produserer det beste innholdet i denne guiden, og finn ut av hvordan du kan jobbe løpende med innhold fremover.

Å produsere innhold, eller «content», er en grunnleggende aktivitet innenfor SEO. Når man søkemotoroptimaliserer nettsiden gjør man dette nettopp ved å forbedre innholdet på siden. Det er gjennom innhold at du kan angripe relevante søkeord og bli indeksert på Google, eller med andre bli synlig i søkeresultatene. 

Potensielle kunder bruker Google for å finne svar på spørsmål. De bruker søkeord når de leter etter relevante emner på Google, og du øker muligheten for å bli funnet ved å produsere verdifullt innhold som besvarer spørsmålene deres. Engasjerende og informativt innhold er også grunnlaget for å gjøre innholdsmarkedsføring. 

Som du kan høre er innhold essensielt for at du skal lykkes med rangeringer og konverteringer – men hva kjennetegner godt SEO-innhold? Dette dypdykker vi i denne artikkelen, og vi gir deg også gode råd til hvordan du utformer det beste innholdet for din nettside. 

Hva er SEO-innhold? 

SEO-innhold refererer til alt innhold som produseres til en nettside. Mange vil kanskje tenke at innhold kun omfatter tekst, men søkemotorer har et helhetlig blikk på nettsiden. SEO-innhold omfatter med andre ord bilder, video, grafikk og alt som konsumeres av leseren. 

Ulike former for innhold i verdenen av SEO

Innhold kommer i mange ulike former. I en SEO-kontekst snakker vi om mange ulike former for interaktivt innhold, hvor flere av dem pleier å inngå på en nettside. Samlet sett påvirker de nettsidens rangeringer og trafikk.

Liste over SEO-innhold

 • Tekst

 • Video

 • Bilde

 • Illustrasjoner og grafisk design

 • Infografikk

 • Quiz

Innholdsproduksjon med fokus på optimaliserte tekster og visuelle elementer.

Google har større fokus på verdifullt kvalitetsinnhold 

I tråd med at søkemotorenes algoritmer vokser og blir mer kompliserte, får algoritmene også en bedre forståelse for innhold som en helhet. Dette setter større krav til kvaliteten på innholdet. I tillegg til dette verdsetter Google såkalt «Helpful Content», som er nyttig og informativt innhold som gir verdi til leseren i form av opplysninger, underholdning eller annet. 

Google anerkjenner også annet innhold utover tekst – andre elementer som bilder og infografikk hever ofte kvaliteten på innholdet. Det booster nettsidens E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness), som er Googles egne retningslinjer for hva som kjennetegner legitime og solide nettsider. 

Hva er relasjonen mellom SEO, innhold og innholdsmarkedsføring? 

Innhold, SEO og innholdsmarkedsføring, eller content marketing, har et tett forhold. På mange måter utfyller de hverandre. Som nevnt ovenfor, betegner man alle former for tekst og bilder på en nettside som innhold. La oss nå se mer på hva SEO og innholdsmarkedsføring innebærer, og hvordan innhold blir brukt aktivt her. 

SEO er optimalisering av innhold 

SEO er en forkortelse av «Search Engine Optimization» på engelsk, eller omtalt som søkemotoroptimalisering på norsk. SEO innebærer en rekke tiltak som gjøres for å optimalisere en nettside og dens innhold ovenfor søkemotorer. Man har et mål om å oppnå høy rangering på søkemotorer som Google. En høyere rangering leder til større organisk trafikk til siden og dermed større potensial for flere og nye kunder.

Innholdsmarkedsføring er en salgsteknikk med innhold 

Innholdsmarkedsføring, eller content marketing på engelsk, er en indirekte salgsteknikk som går ut på å gi mottakeren gratis innhold. Innholdet vil over tid skape mer trafikk til siden og videre flere salgskonverteringer.

Selv om dette er tre ulike begreper, går de likevel hånd i hånd og er med på å utfylle hverandre.

Uten innhold har vi verken innholdsmarkedsføring eller SEO.

Se hvordan innhold inngår i SEO og innholdsmarkedsføring

Her er en illustrasjon for å gi en bedre forståelse for hvordan de tre begrepene henger sammen.

Innholdet er grunnlaget for både SEO og innholdsmarkedsføring.

Få råd til hvordan du gjennomfører innholdsmarkedsføring på 5 trinn 

Forberedelse av godt innhold: Kjenn søkeintensjonen til leseren 

Før du setter i gang med innholdsproduksjonen, er du nødt til å gjøre litt research. Du må blant annet vite hva søkeintensjonen til en leser er. En søkeintensjon gir en indikasjon på hva leseren leter etter når den gjør en søkning på søkemotoren. Søkemotoren, som Google, har som mål å levere relevante søkeresultater som oppfyller denne søkeintensjonen I noen tilfeller vil Google for eksempel vurdere at en video er det beste søkeresultatet, mens andre ganger er det en guide som treffer søkeintensjonen. 

Algoritmene hos Google vokser stadig smartere. Ut fra et enkelt Google-søk kan algoritmen finne hensikten bak Google-søket og deretter lete gjennom søkemotorens indeks for å gi de beste resultatene. For å komme høyt opp i søkeresultatene, er det derfor viktig å tenke på samme måte som en søkemotor. Søkemotoren leverer alltid det mest passende søkeresultatet basert på hvilken søkeintensjon det er snakk om. Du må derfor vite hva målgruppen søker på og hvilken søkeintensjon de har. 

Vurder hvilket format innholdet skal ha 

Før man produserer innhold, bør du alltid tenke over hva slags innhold målgruppen din leter etter. Er den på jakt etter interaktive bilder, eller er en liste med opplysninger mer passende? Dersom du vet hva den potensielle kunden ser etter, kan du skape innhold deretter og bli belønnet av Google. Du oppnår god rangering på resultatsiden, og med stor sannsynlighet vil øke trafikken til nettsiden og potensialet for konverteringer (salg). 

SEO handler ikke bare om rangering

Det er samtidig viktig å huske at SEO ikke bare handler om å få høy rangering på Google. Godt innhold bør være et mål i seg selv. Godt innhold fanger kundens oppmerksomhet og er med på å skape en genuin interesse for innholdet og budskapet. Dette er en form for innholdsmarkedsføring som vil være positivt på flere måter – å rangere høyt på Google er en ekstra gode som kommer med om du skaper godt innhold.

Dette kjennetegner godt innhold 

Nå som du vet litt mer om hva innhold er og hvordan innholdet bør presenteres for målgruppen din gjennom Google, er vi endelig fremme ved kjernen av artikkelen: Hva er godt innhold? 

Karakterstikker for godt SEO-innhold: 

 • Innholdet er relevant

 • Det er unikt

 • Det engasjerer leseren og er interaktivt

 • Det er nyttig

 • Har jevn og formålstjenlig bruk av søkeord

SEO-innhold: La oss forklare hver karakteristikk av godt innhold 

La oss gå litt nærmere inn på hva disse karakteristikkene for godt SEO-innhold egentlig betyr i praksis.

1. Er innholdet relevant, og passer det inn på siden? 

Godt innhold varierer fra nettside til nettside. La oss si du har en nettbutikk som selger matvarer og ønsker bedre rangeringer på relevante søkeord. Det hjelper ikke stort å skrive bloggposter om kleskoder – uansett hvor godt skrevet artikkelen er, vil den ikke være relevant for nettsiden eller potensielle kunder. Deres søkeintensjon er transaksjonell og de ønsker å finne matvarer på nett. De leter ikke etter informative tips til hvordan man kler seg passende til bryllup eller begravelse. 

I tillegg til å være relevant for selve nettsiden, er det et pluss om innholdet er relevant i tiden. Du bør derfor følge med på trender i bransjen og hva som rører seg i nyhetsbildet. Hva er det som påvirker dine kunder og din nisje? Skap innhold som er oppdatert og vis at du følger med i tiden. Slik sørger du for at nettsiden din blir en plattform for oppdaterte nyheter, som leserne støtt og stadig vender tilbake til. 

Godt innhold bør dessuten fange kundens genuine interesse. Er de interessert, vil de sannsynligvis tilbringe mer tid på siden. Dette er en god indikator på godt innhold for søkemotoren, som påvirker deres crawl av siden og dermed rangeringer. 

2. Ikke gjør som alle andre – lag unikt innhold 

Når du gjør et Google-søk på «SEO» dukker det opp ufattelige 1 510 000 000 resultater på under ett sekund. Disse har alle opphav i Googles egne indeks, som betyr at det trolig finnes mange flere nettsider med søkeordet «SEO» som ikke er indeksert i Google og dermed ikke rangerer på søkeordet. 

Konkurransen er med andre ord stor – og derfor er det viktig at du overbeviser søkemotoren og dens crawlers om å velge og indeksere akkurat din side. Dette er eneste mulighet for å oppnå høy rangering i søkeresultatene. 

Hvordan overbeviser man Google om dette? 

Du lager unikt innhold! Dersom den finner tilsvarende innhold på flere, ulike sider, blir den nødt til å velge bort flere av sidene. Den indekserer kun den beste. Dersom du har unikt innhold, som engasjerer og er verdifullt for leseren, stiller du mye sterkere. Sammenlign derfor andre sider som har skrevet om samme emne og finn ut hvordan du må vinkle innholdet ditt på en annerledes måte. 

Vær treffsikker med innholdet ditt.

3. Skap interaktivt innhold gjennom lenker 

Et element ved innholdet som kanskje går i glemmeboka, er lenker. For at lesere og crawlers fra søkemotoren kan navigere effektivt på nettsiden, er man helt avhengig av lenker. Og det er enklere enn du tror! 

Slik bruker du lenker på en naturlig måte, slik at du ikke går på bekostning av kvalitet i teksten. 

Nevner du et emne i teksten som du har dekket et annet sted eller dypdykker i i en annen artikkel? Legg til en lenke som tar leseren videre til den andre teksten. Dette er dessuten en effektiv måte å engasjere potensielle kunder og få dem til å bli lenger på nettsiden din. Den får mulighet til å oppdage hele innholdsuniverset ditt og se hvor mye informasjon som faktisk finnes på nettsiden din. 

En naturlig og logisk lenkestruktur gjør det også lettere for søkemotoren å lese innholdet ditt og forstå sammenhengen mellom flere tekster på siden din. Å lenke til andre relevante nettsider kan også være en god idé. Det er bare et pluss i boka fra Google sin side.

4. Skap verdi for leseren med nyttig innhold 

Jobb med Googles E-E-A-T-retningslinjer og bruk dette som et rammeverk for hva som er nyttig innhold. 

Du må vise din ekspertise og erfaring gjennom eksempelvis videoer som viser hva du snakker om eller bruk av sitater som understreker fagkyndigheten din. Du demonstrerer også autoritet og pålitelighet gjennom å kildehenvise og vise til reelle konsekvenser av produktet eller tjenesten du selger. 

Bruk E-E-A-T-signalene for å vurdere eget SEO-innhold 

Still deg selv de følgende spørsmålene når du vurderer hvorvidt innholdet ditt oppfyller kriteriene:

 • Hvilket utbytte får leseren av innholdet?

 • Hva mener jeg om emnet jeg skriver om? 

 • Hvorfor bør leseren ta mine råd og høre på hva jeg sier? 

Kan du svare på disse spørsmålene, er du allerede på god vei til å optimalisere SEO-innholdet ditt etter nytteverdi.

5. Bruk søkeordene strategisk: Hvilke ord ønsker du at nettsiden skal bli funnet på? 

Dersom du selger fiskeutstyr, er det naturlig at du ønsker å være synlig i søkeresultatene for søkeordet «fiskeutstyr». Dette er et viktig søkeord for innholdet ditt, men det kan ikke være det eneste. Du må benytte deg av relaterte søkeord, som også har en tilknytning til fiskeutstyr. Dette kan for eksempel være «havfiske». 

For å finne flere relevante søkeord, er det gunstig å gjennomføre en søkeordanalyse. Denne kan du for eksempel gjennomføre ved hjelp av Google Keyword Planner

En søkeordanalyse gir deg et godt bilde av hvilke søkeord potensielle kunder bruker når de gjør et søk på Google. Dette er grunnlaget for den innholdsplanen lager, og det innholdet du produserer. Du har bedre forutsetninger for å lage relevant innhold med søkeord som tiltrekker potensielle kunder til akkurat din nettside. 

Utover de fem punktene som er nevnt, bør du også sikre kvaliteten på innholdet ved å passe på at det ikke er noen form for fakta- eller skrivefeil. Godt innhold bør generelt være av høy kvalitet – ikke bare fra et SEO-perspektiv.

Sørg for å oppdatere innholdet ditt løpende.

Godt innhold er en kontinuerlig prosess, og noe du alltid bør tilpasse etter din SEO-strategi 

Selv om innholdet er publisert, betyr ikke det at jobben er ferdig. Verden av SEO er i evig utvikling, og søkeord forandrer seg og søkeintensjonen kan variere. I tillegg oppstår det garantert bransjenyheter og nye trender oppstår støtt og stadig. Innholdet må oppdateres som følge av dette. 

Slik følger du opp innholdet ditt etter det er publisert 

På jevnlig basis må du sørge for å sjekke hvordan innholdet ditt presterer i søkemotoren, og hvordan søkeordene har endret seg. Nedenfor er en liste over hva du må gjøre med innholdet ditt. 

 • Innholdet må SEO-optimaliseres løpende 

 • Du må oppdatere innholdet etter trender og bransjenyheter 

 • Gjør linkbuilding – både internt og eksternt

Trenger du hjelp med ditt SEO-innhold?

Å produsere innhold som er søkemotoroptimalisert og gir en bra brukeropplevelse, er veldig morsomt. Du har mange muligheter og kan leke deg med format og struktur. Å kombinere tekst med visuelle elementer åpner opp for en verden av muligheter, både for å rangere enda bedre og tiltrekke flere besøk, men også for å skape en verdifull nettside som lesere jevnlig besøker. 

Det er likevel ikke alltid rett fram å lage det riktige innholdet. Du må ta hensyn til en overordnet SEO-strategi og jobbe helhetlig med andre markedsføringsinnsatser. Dersom du trenger hjelp til å utforme en strategi eller produsere innhold som passer din målgruppe, kan du samarbeide med en SEO-spesialist som oss i Bonzer. 

Begynn i det små og be om en gratis SEO-analyse, der vi gir konkrete anbefalinger på hvordan din nettside kan forbedres.

Sverre Eiker Berg

Content Specialist

Sverre er Content Specialist og jobber til daglig med innholdsproduksjon for våre kunder. Han jobber strategisk med hvordan innholdet kan optimaliseres med SEO for øyet, samt hvordan brukeropplevelsen for leseren kan forhøyes. Samtidig er han opptatt av å jobbe med visuelle elementer og lage bilder, videoer og grafikk som underbygger SEO-strategien.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.