blogg

/

Innhold

/

0 min read

Guide til innholdsmarkedsføring: Hva er det, og hvordan påvirker det SEO?

Innholdsmarkedsføring er en effektiv og rimelig måte for deg å tiltrekke lesere og potensielle kunder til nettsiden din. Du kan være kreativ og produsere innhold som engasjerer, samtidig som du opplever mer synlighet - og dermed påvirke SEO. Les vår guide til hvordan du gjør innholdsmarkedsføring, eller content marketing, og få våre råd til hvordan du lykkes med innholdet ditt.

Infographic introducing the text

SEO er en form for digital markedsføring som kan gjøre under for din synlighet på nettet. Men som vi alltid sier, kan man ikke isolere SEO-innsatsen fra andre strategier innenfor markedsføring – de påvirker hverandre og jobber alle sammen mot et felles resultat. Innholdsmarkedsføring handler om å produsere det rette innholdet for sin målgruppe, der man har et mål om å skape positive kunderelasjoner. Derfor prioriterer man langsiktig og strategisk i innholdsproduksjonen. Med troverdig og høykvalitets innhold har du også bedre sjanser for å lykkes med SEO. 

Hva er innholdsmarkedsføring? 

Innholdsmarkedsføring er en spesifikk strategi som er langsiktig, kundeorientert og dreier seg om å skape verdifullt innhold for målgruppen sin. Man omtaler det også som content marketing. Det skiller seg fra reklame ved å være mindre salgsorientert og etterligner journalistiske metoder ved å prioritere kvalitet og troverdighet i innholdsproduksjonen. 

Definisjon på innholdsmarkedsføring

En definisjon på innholdsmarkedsføring er å skape og distribuere relevant og verdifull innhold i egne kanaler for å tiltrekke seg og engasjere en målgruppe. Det er likevel flere variasjoner av definisjoner på innholdsmarkedsføring, som varierer mellom å være spesifikke og generelle. 

Når det er sagt, finnes det klare komponenter som går igjen flere steder. Derfor kan vi ordlegge noen komponenter av en typisk innsats innenfor innholdsmarkedsføring: 

 • Det er kundeorientert. 

 • Det gjøres i medier eller kanaler du eier, for eksempel din egen nettside. 

 • Det er en kontinuerlig, langsiktig og strategisk innsats med definerte målsettinger.

Vær langsiktig og strategisk når du planlegger innholdsmarkedsføring.

Eksempler på innholdsmarkedsføring 

Et godt eksempel på innholdsmarkedsføring er når en bedrift produserer tekster, bilder og annet visuelt materiale på samme måte som et magasin eller avis ville gjort. For eksempel en interesseorganisasjon som produserer og distribuerer en rapport med hensikt i å få målgruppen til å lese og engasjere med det på samme måte som annet medieinnhold. 

Hva er sammenfallet mellom innholdsmarkedsføring og SEO?

La oss begynne med hva innholdsmarkedsføring ikke er: det er ikke en kampanje, og heller ikke reklame eller PR. Man ønsker å bygge opp langsiktige relasjoner som har en direkte, målbar og varig verdi for bedriften sin – noe som minner veldig om karakteristikkene ved søkemotoroptimalisering. 

Som vi gjennomgår i vår SEO-guide, er SEO en langsiktig innsats for å forbedre nettsiden sin, der man alltid bør levere innhold av høy kvalitet som besvarer søkeintensjonen til brukeren. Man benytter seg med andre ord av SEO som et verktøy for å gi noe av verdi til brukeren, som er på jakt etter opplysninger, et produkt eller tjeneste.

Innholdsmarkedsføring og søkemotoroptimalisering går – eller hvert fall bør gå – hånd-i-hånd, ettersom en langsiktig og helhetlig strategi har nytte av en kontinuerlig forbedring. 

Hvorfor skal du fokusere på innholdsmarkedsføring i tillegg til alle andre innsatser? 

Man sier at innholdsmarkedsføring er et av de mest kostnadseffektive metodene for å skaffe seg mer trafikk, leads og konverteringer. Når du legger fokus på å lage guides, videoer og annet strategisk innhold, skaper dette mer verdi for dem som besøker nettsiden din. Innholdet ditt blir mer verdifullt og hjelpsomt, noe som Google prioriterer når de crawler på nettsiden. Derfor spiller innsatser fra innholdsmarkedsføring direkte inn i SEO-strategien din. 

Formålet med innholdsmarkedsføring er å skape informativt innhold som i siste ende leder til konverteringer – kjøp på din nettside. Men det er også verdifullt i seg selv, ettersom det gir informasjon, underholdning eller annen verdi til leseren. 

Men hvordan gjør man innholdsmarkedsføring – og hvordan skal man tenke når man setter sammen en plan for sin content marketing? Les vår gjennomgang og fullfør din egen strategi på fem trinn. 

Innholdsproduksjon - uansett format og kanal - skal være hjelpsomt og verdifullt.

Først: Hva skal leseren min få ut av innholdet mitt? 

Det aller første du må svare på er hvilken verdi du ønsker at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest innholdet på nettsiden din. Du må kjenne målgruppen din og dens behov for at du kan besvare dette. 

Content marketing i 5 trinn: Slik gjennomfører du innholdsmarkedsføring 

 1. Hva er formålet med innholdet du lager? 

 2. Hvem skal lese, se eller lytte til det?

 3. Hvilket format? 

 4. Hvilke kanaler bruker du for å dele og/eller publisere innholdet? 

 5. Hvordan evaluerer du innsatsen din? 

Bestem deg for hva du ønsker å oppnå med innholdet ditt 

Innholdet ditt har alltid to formål, som du må vurdere ved siden av hverandre. Det skal ha en verdi for leseren din og for bedriften din. 

Når det gjelder virksomheten din, produserer du innhold som en del av din innsats for å oppnå målsettinger og KPI-er. Dette er betydningsfullt for strategien din, ettersom det er dette som måler suksess. Skal innholdet primært lede til mer trafikk på siden, eller forventer du mer interaksjon fra leseren? Sett deg klare, ambisiøse, men realistiske KPI-er, og vurder innsatsen i lys av disse.

Sett klare KPI-er som samsvarer med strategien.

For leseren din, er formålet annerledes. Her må du vurdere ønskene de har til innholdet ditt. Innenfor SEO snakker vi om søkeintensjon når vi omtaler hvilke ønsker brukeren har til et nettsted og den informasjonen som finnes der. Det er alltid en hensikt bak hvilken søkning folk foretar på Google, som gir en indikasjon på hvor godt vårt innhold besvarer dette behovet. 

Det samme gjelder andre kanaler, for eksempel sosiale medier, der du må ta utgangspunkt i brukerintensjon, som tilsvarende sier noe om hvorfor de har følger deg eller lar seg engasjere av deg.

Hva leter målgruppen din etter? Lytt på deres behov.

Hvor er de i kundereisen? 

I tillegg til hensikten bak hvorfor de bruker innholdet deres, må du undersøke hvor de er i kundereisen. Dette har innvirkning på hvordan innholdet ditt bør tilpasses deres behov. 

Du bør forestille deg en trakt – en trekant på hodet – med en topp, midt og bunn. Dette er de tre fasene av en kundereise, der du må omfavne alle gjennom innholdet ditt. 

 1. Topp: Innholdet skal fange oppmerksomheten til nye besøkende og potensielle kunder.

 2. Midt: Innholdet skal være verdifullt og hjelpsomt, og gjøre de besøkende til faste besøkende.

 3. Bunn: Innholdet skal tilpasse alle kunder og oppfordre til salg eller annen konvertering, for eksempel underskrift eller registrering.   

Potensielle kunder må kunne bli kjent med deg før de gjør et kjøp, og de må kunne stole på innholdet ditt, slik at de vender tilbake. Etter at du har oppnådd en god relasjon med kunden, som opplever tillit gjennom hjelpsomt og verdifullt innhold, er sannsynligheten stor for at de gjennomfører et kjøp. 

Målgruppe 

Har du en målgruppeanalyse fra markedsføringsplanen din? Baser innholdsmarkedsføringen på dette. 

Format 

Innholdet du lager kan være skriftlig – alt fra blogginnlegg og innlegg på sosiale medier, til e-bøker og digitale hefter. Sistnevnte er også nedlastbare, som er et annet format som du kan jobbe målrettet med. Dersom dette er det primære bør du ikke bare lage bra skriftlig innhold, men også fokusere på det grafiske og visuelle. 

Visuelt innhold er tredje og siste format, som utover nedlastbare hefter omfatter bilder, videoer og grafikk. Videoer har blant annet langt større sjanse for å nå langt, ettersom de kan bli delt på sosiale medier og skape stort engasjement – forutsatt god kvalitet og du er strategisk med hvor og hvordan du publiserer dem. 

Liste over ulike format: 

 • Blogginnlegg: Du har kontroll over innholdet og det gagner SEO. Du gir leseren opplysninger som bygger opp tillit og styrker din merkevare. 

 • Innlegg i sosiale medier: Her kan du enkelt og raskt dele nyheter, underholdning eller innlegg fra andre kanaler. 

 • E-bøker, white papers og artikler: En proff og morsom måte å spre din kunnskap på, der du kan kombinere skriftlig og visuelt innhold i digitale og ofte nedlastbare dokumenter. 

 • Video: Ressurskrevende formater, men som har stor sannsynlighet for å engasjere leseren. I en 2022-undersøkelse fra Wyzowl har 81% av folk i bransjen sett en stigning i salg på grunn av videoinnhold. 

Hva er betydningen av bra innhold? Få 5 råd til hvordan du lager verdifullt innhold.

Slik engasjerer dere kundene fra start til slutt.

Kanal 

Foruten format er valg av kanal med på å bestemme hvordan innhold du kan lage og spre til leseren din. Den første kanalen er SEO, som man kaller ‘innhold uten en siste forbruksdag’ eller ‘evergreen content’. Dette dekker ofte blogginnlegg på nettsider, men også videoer, bilder og grafikk. 

Markedsføring gjennom e-post er en annen kanal, som man generelt bruker i transaksjonelle situasjoner. Ofte er dette gjeldende nettbutikker og i e-commerce, der folk allerede er innstilt på å kjøpe fordi de har meldt seg opp til nyhetsbrev. Man kan for eksempel sende guides til produkter eller direkte salgstekster til potensielle kunder, og lede dem til salg gjennom Call-To-Action-knapper i nyhetsbrevet. 

Dersom du har en aktuell sak eller noe av høy underholdningsverdi, kan du drive innholdsmarkedsføring i sosiale medier. 

Liste over ulike kanaler: 

 1. SEO på egen nettside 

 2. E-post marketing 

 3. Sosiale medier 

Evaluering av fullført innsats er avgjørende for å lykkes neste gang 

Når du vet hva som fungerer, og kanskje enda viktigere hva som ikke fungerer, har du bedre forutsetninger for å planlegge neste innholdsproduksjon. Sannsynligheten for at du lykkes med fremtidig innhold blir større, når du vet hvorfor tidligere innhold ikke presterte som du hadde trodd. 

Du kan vurdere innholdsmarkedsføring på flere faktorer, for eksempel salgsdata, annen data på brukeratferd og selvfølgelig definerte KPI-er som dere definerte før dere startet arbeidet. 

Dersom dere vurderer innsatsen regelmessig, kan dere også tilpasse strategien løpende. Da plukker man opp noe man har oversett, eller gjør justeringer i tide før det har stor påvirkning på resultatene. Vi anbefaler derfor å kontinuerlig evaluere egen innsats for å få maksimalt utbytte.

Lag en innholdsplan og start innholdsproduksjonen

En innholdsplan, også omtalt som en ‘content plan’, er en oversikt over hvilket innhold som skal produseres. Det er med andre ord en plan for hvordan deres innholdsmarkedsføring skal gjennomføres i praksis. Her samler dere alle relevante spørsmål og faktorer, slik at dere sikrer en helhetlig strategi som besvarer alle krav og fullføres til tiden. 

Innholdsplanen strekker seg ofte over lengre perioder, der dere får oversikt over hvem som har ansvar for hva og hvilke tidsfrister som foreligger. Det er derfor også enkelt å tilpasse planen løpende, hvis strategien endres eller ressurser skal fordeles annerledes. 

Nedenfor får du en oversikt over hva en innholdsplan skal inneholde. Vi har dessuten laget mal til innholdsplan, som du kan bruke for å kickstarte innholdsproduksjonen og -markedsføringen allerede i dag. 

Sjekkliste for innholdsplan:  

 • Hvilket innhold skal produseres? 

 • Hvilket format? 

 • Hvilke kanaler? 

 • Målsettinger 

 • Hvem er ansvarlig for hva? 

 • Deadline 

 • Hvilke ressurser kreves det? 

Lag en innholdsplan på 1-2-3: Last ned vår mal.

Hjelp til innholdsmarkedsføring 

Innholdsmarkedsføring er en tidkrevende – men til gjengjeld billig og effektiv – form for markedsføring som spiller godt med SEO. Det kan påvirke bedriften din og ta trafikken, konverteringene og merkevaren din til nye høyder. 

Har du bruk for å sparre om strategi eller hjelp til å utforme innholdsplan eller produsere innhold, kan du få hjelp til dette av et byrå. I Bonzer har vi lang erfaring med digital markedsføring, og vet hva som kreves for å sette sammen en vellykket strategi som gir resultater. 

Du kan starte med å be om en gratis SEO-analyse av oss, og vi analyserer hvordan du kan utnytte innholdet dere allerede har og bruke dette som et springbrett for å vokse enda mer.

Sverre Eiker Berg

Content Specialist

Sverre er Content Specialist og jobber til daglig med innholdsproduksjon for våre kunder. Han jobber strategisk med hvordan innholdet kan optimaliseres med SEO for øyet, samt hvordan brukeropplevelsen for leseren kan forhøyes. Samtidig er han opptatt av å jobbe med visuelle elementer og lage bilder, videoer og grafikk som underbygger SEO-strategien.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.