Case

Slik ble Ønskeskyen Nordens foretrukne ønskeliste på Google

Klient

Ønskeskyen

Kategori

platform

Konsulenter

Thomas Bogh

Karolina Thor

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Vi har et godt samarbeid med Bonzer, som har forbedret vår prestasjon på Google til helt nye høyder. Dette merker vi godt på konverteringer. Vi stiller dessuten enda sterkere i Norden, som gjør at vi tiltrekker både flere ønskelister og nye partnere som ønsker å være en del av plattformen vår. Vi gleder oss til å ønske disse velkommen og til å fortsette den veksten vi opplever gjennom SEO…

Casper Ravn-Sørensen
Partner & CEO, Ønskeskyen

I mars 2023 startet samarbeidet mellom Bonzer og Ønskeskyen. Ønskeskyen er en landsdekkende plattform og app i Danmark, som allerede har utvidet til Norge og Sverige. 

Med over to millioner jevnlige brukere var Ønskeskyen allerede en velkjent plattform for mange, men man ønsket naturligvis å tiltrekke enda flere. Ønskeskyen vil treffe en enda bredere målgruppe – og ikke minst utvide på tvers av landegrensene.

En måned før vi innledet samarbeidet, hadde Ønskeskyen lansert en oppdatert versjon av plattformen. Dette gjorde den enda bedre utrustet til å bli SEO-optimalisert, og dermed øke sjansen for å få flere brukere og partnere.    

Til tross for at det var mange faste brukere som hyppig besøkte plattformen, var det få som fant Ønskeskyen gjennom organiske Google-søk på høytider, arrangementer og behovet for ønskelister.

Ønskeskyen hadde også mer ‘branded’ trafikk fra Google, altså søkninger på merkevaren deres. Derfor var utgangspunktet for vår SEO-strategi å forbedre deres ‘unbranded’ posisjonering på Google. Vårt mål var å øke trafikken og konverteringene gjennom organiske søk, og herfra gjøre plattformen enda mer attraktiv for flere nordiske partnere og merkevarer.

The numbers

43,55%

Økning i organiske konverteringer

1.991%

Økning i totale søkeord

1.939%

Økning i søkeord på topp 10

46%

Økning i organisk trafikk

Om Ønskeskyen 

Ønskeskyen er en dansk plattform, som også er aktiv i Norge og Sverige. I Norge kjenner vi den også som Ønskeskyen, mens den går under navnet GoWish hos ‘söta bror’. På plattformen kan du enkelt opprette og dele ønskelister med venner og familie. Plattformen består både av en nettside og app, som i dag samlet sett har over 3 millioner brukere. 

Som plattform henvender Ønskeskyen seg til alle som ønsker seg noe – uansett om det er i forbindelse med et kommende bryllup, konfirmasjon eller bursdag. Man ønsker også å være aktiv i høytider og merkedager som jul og Black Friday, der gaveutveksling står i sentrum. I forkant av alle høytider med stort forbruk står Ønskeskyen likeledes i sentrum. I forbindelse med dette har vi utviklet en koordinert SEO-strategi, der Ønskeskyen har blitt enda mer synlig på tvers av markedene enn noensinne før. 

Som bedrift baserer Ønskeskyen seg på affiliate-lenker og en partner-modell, som er tett forbundet med de mange nettbutikkene som ønskene er lagret fra. 

Plattformen ble grunnlagt i 2014 av Hjaltelin Stahl og PostNord, og eies i dag av Dotcom Capital. Dotcom Capital huser også andre virksomheter, blant andre Loyalty Key.    

Mål og markeder

Målet med strategien vår var – og fortsetter å være – å gjøre Ønskeskyen mer synlig for alle dem som ennå ikke har opprettet en bruker eller som ikke kjenner mulighetene ved plattformen. Det er stort potensial både for B2C og B2B.  

Derfor har målet fra starten av vært å fokusere på plattformens kjernefunksjoner og mål, og herfra sette sammen og eksekvere på en strategi som løfter posisjonene på relaterte søkninger. Dette dekker alt som er relatert til oss menneskers behov for gaver og ønsker, fra arrangementer og brands til guider og tips til gavekjøp. 

På denne måten vil Ønskeskyen nå ut til enda flere brukere enn før, samtidig som plattformen blir enda mer attraktiv for sine partnere. Partnere omfatter Nordens største nettbutikker, der samarbeidet har flere funksjoner. Nettbutikkene blir posisjonert på plattformen, samtidig som de får innsikt i hvilke av deres produkter som flest ønsker seg. Data på dette og trafikken til produktene er verdifullt for dem. For nettbutikkene er denne dataen et viktig redskap for å vokse og skalere. Dette er viktige opplysninger som Ønskeskyen leverer, som gjør plattformen verdifull for samarbeidspartnerne. 

Vår strategi har fokus på hele Norden, der vi jobber med markedene i Danmark, Norge og Sverige. 

Av den grunn har vi satt i gang forskjellige, men koordinerte SEO-strategier for hvert marked. I Danmark handler det om å løfte en allerede velkjent plattform til det neste nivå, mens i Norge og Sverige er hovedprioriteten å posisjonere plattformen og gjøre den attraktiv for både brukere og samarbeidspartnere. 

Dette krever to forskjellige innfallsvinkler på SEO, som samlet sett har hatt stor suksess for Ønskeskyen i Norden. 

I Danmark har vi hatt mye innhold å ta utgangspunkt i og optimalisere, mens vi har fokusert på å produsere nytt innhold i Norge og Sverige for å bygge merkevaren for Ønskeskyen/GoWish.

Strategi og eksekvering i et marked med stor konkurranse 

I Bonzer jobber vi holistisk med SEO gjennom det vi kaller baseline og sprints. Denne modellen bruker vi også i samarbeidet med Ønskeskyen. Vi har tatt rollen som prosjektledere i SEO-innsatsen i tett dialog med deres interne markedsførings- og utviklingsavdeling. 

Vi bidrar først og fremst med SEO-rådgivning, analyser og teknisk optimalisering, i tillegg til optimalisering av innhold. Utover dette leverer vi også innholdsproduksjon som en sprint. Dette gir Ønskeskyens brukere oppdatert og relevant innhold parallelt med at plattformen utvikles og forbedres. 

I sin helhet er dette en strategi som tar utgangspunkt i E-E-A-T-retningslinjene. Strategien presterer bra fordi det er en konsistent – noe alle effektive strategier bør være. Når det kommer til SEO handler det nettopp om å være obs på trender på markedet, optimalisere nåværende innhold løpende og produsere nytt i takt med at virksomheten utvikler seg. 

På mange måter er dette tilsvarende den overordnede oppskriften til vekst generelt. Når det er sagt, ser vi ofte andre SEO-strategier som anser optimalisering som et prosjekt, framfor en kontinuerlig innsats. Dette er den typiske forskjellen mellom suksessfulle strategier og strategier som ikke treffer markedsføringsbudsjettet på organisk synlighet. 

Resultater 

Ved å bygge opp et univers av innhold og utføre løpende optimalisering av nettsiden, har vi sammen forbedret den digitale prestasjonen til å være bedre enn noensinne. Dette dekker både plasseringer, trafikk og konverteringer.   

Siden vi startet samarbeidet vårt i mars 2023, har antallet av indekserte søkeord steget med snaut 2.000% for Ønskeskyen i Danmark alene. Dette understøtter den verdien vår strategi har hatt for virksomheten, og hvor langt man kan komme med innholdsproduksjon. Dette er dessuten innhold som hovedsakelig fokuserer på ‘unbranded’ søkninger og arrangementer, som omfavner Ønskeskyen som plattform i sin helhet. 

Det er én ting å bli indeksert på en mengde søkeord, det er noe annet å rangere på førstesiden av Google (topp 10). I samme periode har vi opplevd en vekst på +1.934% flere søkeord på førstesiden av Google innenfor ca. 6 måneder. Her kommer mesteparten av alle klikk, som i stor grad også påvirker den samlede trafikken på plattformen. 

Den organiske trafikken har steget med +46%. Organisk trafikk er den trafikken som kommer fra Google søkeresultater og organiske søkninger, og som ikke er ads (betalte søkninger). Det er med andre ord trafikk som man ikke skal betale for per klikk. Med flere klikk per organiske søkninger contra betalte søkninger, er denne trafikken naturligvis av ekstra betydning og verdi.    

Ønskeskyen har dermed økt sine konverteringer fra organisk trafikk med +43,55%, og oppnådd en stor økning av faste brukere på plattformen. Tallene i tabellen sammenligner de siste tre månedene med perioden før, altså juli til august 2023 sammenlignet med mars til mai 2023. 

I dag har Ønskeskyen over 3 millioner brukere og vi har en ambisjon å tiltrekke enda en million. 

Målet for fremtiden: Å bli verdens største plattform 

I dag er det mange som kjenner til Ønskeskyen i Norden. Vi har fortsatt en ambisjon om å øke markedsandelen i Danmark, og landene omkring oss. 

Det overordnede målet handler imidlertid ikke kun om Norden. I forbindelse med denne eksplosive utviklingen, endrer målsettingene seg også. Derfor blir vårt mål fremover å gjøre Ønskeskyen/GoWish til verdens største plattform for ønskelister, og dermed få innpass på markeder hvor volumet også er større. 

Derfor handler det også om å bygge videre på den strategien som vi har iverksatt i Norden, og bruke erfaringer herfra som pekepinn på hva vi skal gjøre for å løfte nye markeder. 

Markeder er imidlertid forskjellige, fordi kulturer er unike og denne regelen skal man også huske når det kommer til SEO-strategier. Dette er derfor også grunnlaget for vårt fortsatte samarbeid og forventede vekst.  

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.