blogg

/

SEO

/

0 min read

Internasjonal SEO: 8-trinns guide til å bli funnet på Google i flere land

Om du ønsker å lykkes med internasjonal SEO – og nå over nasjonale landegrensene på Google – må du bruke den riktige strategien. Derfor gir vi deg guiden du må følge hvis du ønsker å nå toppen med virksomheten din i flere land.

Koronapandemien har skapt nye muligheter

Verden endret seg drastisk i 2020 med inntoget av korona verden rundt. Noe som tvang flere forbrukere til å gå på nett og handle på en ny måte.  Selv om det skapte utfordringer for mange bedrifter, skapte den økte digitale forbrukertilstedeværelsen også nye muligheter, spesielt for bedrifter som ønsket å nå utover egne landegrenser.

Det ga en mulighet til å ekspandere til nye markeder som aldri før. Arbeidet med internasjonal SEO er derfor et av fokuspunktene som stadig flere bedrifter har tatt tak i den siste tiden.

Men det er mye å holde styr på hvis en internasjonal SEO-strategi skal implementeres vellykket: alt fra URL-struktur, sideopplevelse, søkeordanalyse og riktig vinklet innhold.

Vi gir deg nå de 8 viktigste stegene i din internasjonale strategi.

Trinn 1: Hreflang fra et internasjonalt perspektiv

A hreflang er et HTML-attributt som viser språket til innholdet på siden din. Den angir også den geografiske plasseringen til brukeren. Det kan se ut som i eksempelet nedenfor:

HTML-halen 'no-uk' brukes til å fortelle søkemotorer som Google hvilket språk og hvilket geografisk sted du vil at innholdet ditt skal målrettes mot. Dette er viktig å huske på hvis du ønsker å få tilgang til et spesifikt marked og språk.

Merk: Hreflang fungerer ikke på søkemotorene Bing og Baidu**, som begge bruker innholdsspråkets metadata.**

Derfor må du først bestemme deg for hvilken søkemotor du vil fokusere SEO-strategien på, og deretter kan du gå dypere inn i de tekniske optimaliseringene.

Trinn 2: Velg riktig URL-struktur

For å få innholdet ditt til å nå den ønskede målgruppen, vurder nettstedets URL-er basert på ccTLD-er (country code top-level domains), subdomener og underkataloger.

Når du bestemmer deg for URL-strukturen til siden din, må du gjøre det hovedsakelig basert på hvor mange ressurser du har tilgjengelig.

I den perfekte verden velger du den beste strukturen i vår optikk i form av TLD-er, hvor du kan ha mange forskjellige domener samtidig (.dk, .se, .no).

Men hvis du har begrensede ressurser tilgjengelig for utvikling og vedlikehold av en URL-struktur, ikke kast deg ut i det. Her vil det beste strukturvalget være å jobbe med underdomener.

Hvis verken TLD-ene eller underdomene strukturen passer deg og din bedrift, er det siste - men også funksjonelle - alternativet å gå med underkataloger.

Trinn 3: Styrk sideopplevelsen

Googles oppdateringer er alltid sentrert rundt en eller annen form for fokus på sideopplevelsen.

Eksempel: Core Web Vitals ble en rangeringsfaktor i 2021.

Det er derfor viktig at du holder et øye med sideopplevelsen når du utfører din internasjonale SEO-strategi.

Et av de viktigste elementene i sideopplevelsen må være «mobile-først»-indeksering (også kalt mobil-kun-indeks). Mobile-first er et globalt fenomen og det er viktig å være forberedt på det i alle landene som din internasjonale strategi dekker.

Trinn 4: Unngå maskinoversettelser

Selv om det gjør livet enklere så vel som oversettelser raskere, må du virkelig være forsiktig med å få oversatt de ulike språkversjonene dine av maskiner. Maskiner som for eksempel kan være gjennom en plugin for CMS eller Google Translate.

Man ser ofte at en bedriftseier vil målrette seg mot flere markeder. Derfor velger man vanligvis å få nettstedet sitt oversatt ved hjelp av en oversettelsesplugin. Men vi finner dårlige oversettelsesfeil i disse pluginene alt for ofte.

Når du oversetter fra ett språk til et annet, vil det alltid være språknyanser som en maskin ikke finner. Og dårlig oversettelse vil ikke forbedre rangeringen på Google – tvert imot.

Bruk derfor lokale oversettere (i form av ekte personer) som også forstår viktigheten av konteksten for det som skal oversettes fra og til.

Trinn 5: Forstå at søkeord og SERP varierer fra land til land

Selv om Google-algoritmen sannsynligvis er universell, varierer SERP (Search Engine Result Pages) mye fra land til land. Søker du på et spesifikt produkt i Sverige, vil du i noen tilfeller oppleve veldig andre søkeresultater enn om du søker på samme produkt i USA.

Dersom du ønsker å målrette innholdet mot et spesifikt søkeord i flere forskjellige land, bør du derfor starte med å analysere SERP i de forskjellige landene. Du kan bruke vår gratis mal for søkeordsanalyse for å finne de riktige søkeordene i hvert land du analyserer. Du kan lage fanekopier for hvert land og ha alt samlet i én oversikt:

Vær oppmerksom på lokale endringer i søkevolum og betydningen av de spesifikke søkeordene: Det vil nesten aldri være like mange søk på et søkeord på tvers av land, og søkeord kan bety forskjellige ting fra land til land.

Søkeordet 'SEO' er et eksempel på et søkeord som brukes på samme måte globalt og hvor betydningen er den samme på tvers av land. Men leter du etter f.eks. 'fotballscore' i USA, så refererer det til en helt annen sport enn om du søker etter den i Storbritannia.

USA vs. UK SERP

Så husk det når du produserer innholdet ditt og målretter det mot de samme søkeordene på tvers av land. Og se etter både høye søkevolum og relevante søkeintensjoner når du bestemmer hvilket innhold du skal produsere og hvilke land du skal målrette mot.

Trinn 6: EAT har kommet for å bli

EAT står for 'Eekspertise, Authoritativeness and Trustworthiness', og ifølge Google selv må innhold leve opp til de tre kvalitetene for å bygge best tillit hos leserne.

Noen av EAT-elementene du må fokusere på er:

  • Forfatternavn og biografier i redaksjonelt innhold

  • Fjern eller skriv om lavt EAT-innhold

  • Bygg en personlig merkevare

  • Optimaliser nettstedets tekniske sikkerhet

  • Publiser brukergenerert innhold

Trinn 7: Ikke bare bygg lenker – du må bygge relasjoner

Lenker er fortsatt viktige. Og fordi lenker er basert på ideen om henvisninger og anbefalinger, tror vi på at sterke og relevante lenker aldri vil forsvinne som en rangeringsfaktor.

Fokus her bør være på kvalitet fremfor kvantitet. En relevant lenke fra et nettsted med en domain rating på 50 og med kun noen få utgående lenker kan bidra til bedre rangering, sammenlignet med mange irrelevante lenker fra nettsteder med domain rating under 10.

Et godt råd vedr. vei til sterke og relevante lenker er å bygge relasjoner med nettstedseiere og markedsførere fra bransjen. Relevante profiler fra bransjen som din bedrift er i. Husk også her at når det kommer til internasjonal SEO, har lenker ulik verdi avhengig av opprinnelsen til lenken.

Hvis siden din for eksempel får mange linker fra URL-er som slutter på '.de', så forteller den Google at siden din er relevant for tyskere, og Google kan derfor gjøre siden din synlig på den tyske SERP.

Lokale lenker på det respektive språket du vil at siden din skal rangeres på vil derfor ha størst innvirkning på rangeringene dine.

Trinn 8: Hold øye med internasjonale og lokale søketrender

Med inntoget av korona i 2020 kom et dramatisk skifte i søkevolum og forbrukeratferd. Dette gjaldt i praktisk talt alle land, men generelt varierer søketrender ganske mye fra land til land. Ser du f.eks. på det danske søkeordet «lekser» økte det fra et månedlig søkevolum i Danmark på 376 i januar 2020 til 2 315 i desember 2021 (kilde: Ahrefs) – en økning på hele 530,79 %. Her må nok koronaen ta hoveddelen av forklaringen.-

Ser vi på det svenske motstykket til lekser, 'jobba hemfra', ser vi også en økning i det månedlige antall søknader fra rett før koronaen tok over i januar 2020 sammenlignet med januar 2022. Økningen er på 28 % og er derfor mindre markant enn økningen i tilsvarende dansk søkeord.

På den andre side skjøt det månedlige søkevolumet virkelig fart i mars 2020, da koronaen stengte det meste av det svenske samfunnet, med et månedlig antall søk på rundt 23 000.

Dette viser et større volumpotensial ved å rangere på det svenske søkeordet enn det danske, og at perioder og måneder har mye å si. Slike lokale søketrender og svingninger er selvsagt relevante å undersøke og være klar over når du skal prioritere din internasjonale SEO-innsats.

Før din internasjonale SEO-strategi går ut i verden

Om du følger trinnene ovenfor, er du på god vei til å oppnå suksess med internasjonal SEO. En siste påminnelse fra oss er å lage en gjennomføringsplan for strategien. Del opp planen i den spesifikke innsatsen som kreves på teknisk front, innhold og lenkebygging.

Lag i tillegg en kalender med planlagt innsats samt forberedelser til dem.

Er du fortsatt i tvil om hvordan du skal skru sammen en internasjonal SEO-strategi, eller er du interessert i en uforpliktende prat om din bedrifts internasjonale SEO-muligheter?

Thomas Bogh

CPO & Partner

Thomas er CPO samt Partner, hvorfor fokus til dagligt ligger i evig analyse af Googles algoritme og udvikling af SEO som produkt. Thomas har arbejdet med SEO i flere år med stor passion for at sprede know how på, hvordan man som virksomhed implementerer SEO bedst i sin forretning. Ved siden af Bonzer bidrager Thomas med viden til læserne hos bl.a. Search Engine Journal, DanDomain og Detailfolk. Herudover har han også undervist i Digital Mediestrategi på Copenhagen Business School i København. Har du ønsker eller spørgsmål vedr. SEO universet, kan du altid kontakte ham på [email protected].

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.