Case

Slik ble Angst.dk +129% mer synlig på Google

Kategori

service

Konsulenter

Mikkel Rathsach

Thomas Bogh

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

I november 2023 innledet Angst.dk og Bonzer et samarbeid med mål om å gjøre Angst.dk mer synlig for sin kjernemålgruppe: Dansker som både søker kunnskap og hjelp til en hverdag preget av angst.

Basert på et dyptgående innholdsunivers og målrettede digitale PR-kampanjer har Angst.dk i dag bygget opp en imponerende autoritet. På under fire måneder har nettsiden hevet sin synlighet og økt sin estimert organisk trafikk med +129%.

Her får du en oversikt over nøyaktig hvordan vi har samarbeidet for å oppnå dette.

Samarbeidet med Bonzer har fungert veldig bra, og det har vært stor forståelse for vår etikk og ønsker. Vi er både glade og stolte over resultatene.

Anders Nielsen
Grunnlegger, Angst.dk

Hvem er Angst.dk?

Angst.dk er en dansk plattform dedikert til mennesker som søker kunnskap eller hjelp til behandling av stress, angst og/eller depresjon. Domenet utgjør en kombinasjon av kunnskap og tjenester for å hjelpe med dette.

Plattformen tilbyr også psykoterapeutiske behandlinger til alle dansker som trenger veiledning for å komme seg ut av psykisk ubehag. Teamet bak består av totalt ni terapeuter.

The numbers

129%

Økning i organisk trafikk

81

Flere lenker fra unike domener

Målet for samarbeidet

Målet med samarbeidet har fra starten vært å styrke Angst.dk sin synlighet og trafikk fra Google gjennom fokuserte PR-kampanjer og innhold.

Angst.dk tilhører området som man i søkemotoroptimaliserings verden kaller 'YMYL' (Your Money Your Life). Begrepet reflekterer altså bedrifter i bransjer som påvirker folks økonomi eller helse.

Her er Google ekstra strenge med hva de ønsker å vise, da de ønsker å fremheve nettsider og bedrifter med autoritet, kunnskap og begrunnelse bak hva de påstår. Derfor har informativt innhold og naturlige PR-kampanjer vært en avgjørende del av strategien for Angst.dk, slik at man har blitt ansett som en naturlig autoritet av Google fra starten av.

Siden Angst.dk allerede hadde troverdighet i form av sine psykoterapeuter – og et allerede omfattende informativt innholdsunivers – har målet først og fremst vært å optimalisere dette. Dette har i all hovedsak handlet om å øke lenkeautoriteten, slik at signalene til folk og Google ble enda sterkere.

Veien hit? E-E-A-T.

E-E-A-T er begrepet som dekker hva folk – og dermed søkemotorer – ønsker å engasjere seg i. Nemlig domener som viser sin erfaring, ekspertise, autoritet og erfaring.

Derfor har målet med innhold og digital PR vært å fremme Angst.dk sin erfaring, ekspertise, autoritet og troverdighet. Dette har gått fra tanke til utførelse.

Hva vi har gjort

Siden mye innhold allerede var produsert, var fokuset å promotere og spre dette bredere. Dette måtte gjøres gjennom digital PR samt med analyser for kontinuerlig optimalisering av innholdet.

Derfor har arbeidet resultert i flere digitale PR-kampanjer basert på unikt innhold og outreach til relevante medier som dekker angst, depresjon og/eller stress.

Hvordan fungerer en digital PR-kampanje?

Når vi jobber med digital PR bruker vi ofte unike data. Vi arbeider med utgangspunkt i hvilke aktuelle tema som blir formidlet i media. 

Basert på Angst.dk sin unike kunnskap har vi derfor utnyttet aktuelle saker i Danmark, og utarbeidet kampanjer som kan deles med relevante medier og målgrupper.

Målet var å skape mer bevissthet om emnet gjennom kunnskap og gode råd, som vil kunne hjelpe mottakeren – mennesket – til slutt.

Dette har vært – og er – innhold som gir så mye verdi at nettsiden har opplevd en enorm vekst i omtale, referral traffic og lenker. Sistnevnte er en spesielt viktig målestokk for å øke tilstedeværelsen på Google, som er knyttet til det overordnede målet for strategien vår: å bli mer synlig for kjernemålgruppen gjennom organisk trafikk.

Resultater

I resultatene ser vi på to KPI-er; utvikling i lenker fra unike medier (referring domains) samt utvikling i organisk trafikk på månedsnivå.

Siden vi startet samarbeidet med Angst.dk, har vi skaffet +81 lenker fra unike domener. Dette er en en snau dobling av antallet lenker som nettsiden fikk året forinden. 

Dette har i hovedsak vært basert på det målrettede PR-fokuset, som har resultert i en rekke lokale omtaler og lenker fra danske medier som RANDERSiDAG og Skagens Avis. Det norske mediet Dagens.no har også plukket opp historien og lenket til kampanjen. I tillegg var det lenker fra sterke medier som MSN. Sistnevnte har en Domain Rating på 92.

Dette understreker både den brede interessen for emnet og vår vinkling i historiene, noe som selvsagt har hatt stor betydning for autoriteten til innholdet (Domain Rating har gått fra 33 til 41) og dermed organisk trafikk.

Organisk trafikk har økt med mer enn 129% – fra 1 510 til 3 458 i estimert trafikk fra Google hver måned. Med estimert trafikk må det forstås at det er forventet trafikk på grunnlag av rangeringene som siden har oppnådd.

Med dette har satsingene båret frukter på kort tid, noe som er basert på kombinasjonen av innhold, lenker og det store fokuset på E-E-A-T. Noe som bare ser ut til å fortsette veksten i grafene og dermed resultatene for Angst.dk.

Målet for fremtiden

For å oppnå ytterligere bred synlighet er den pågående innsatsen med å øke autoriteten gjennom lenker og omtaler fortsatt avgjørende (spesielt med den konkurransen som finnes i bransjen). Dette bidrar også til flere brand searches, som på mange måter er en del av de brede målene for Angst.dk.

Graver man litt dypere, er angst et tema som har fått mye fokus de siste årene – samtidig som Googles retningslinjer blir strengere. Et mål er derfor å tilpasse seg disse gjennom innhold som er fokusert på E-E-A-T og som muliggjør at Angst.dk kan fortsette å forbedre sine prestasjoner på søkemotoren – og ikke minst nå ut til enda flere som har bruk for å komme i kontakt med dem og få hjelp.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.