blogg

/

Bedriftsnyheter & presse

/

0 min read

Topp 50 norske nettbutikker: Disse er best på nett 

Nettbutikkene er noen av de med størst omsetning gjennom søkemaskinene og de dominerer søkeresultatene hvor det er varer å kjøpe. Derfor indikerer utviklingen i e-handel også hvor mye penger som er i omløp.

I 2. Kvartal av 2021 alene brukte nordmenn 96,2 milliarder kroner på netthandel. Dette er en økning på 26 prosent sammenlignet med samme periode året før og er tall som ser ut til å bare fortsette å vokse.

Derfor har vi i Bonzer valgt å se på de 50 absolutt største nettbutikkene i Norge og undersøkt hva de gjør med SEO som andre E-commerce ikke gjør.

Målet er å gi deg en innsikt i hva som skal til for å nå toppen, og hvordan du kan planlegge og investere på de riktige områdene og dermed oppnå suksess med egen synlighet på nett i 2022 - uavhengig om du jobber med en liten nettbutikk eller en av de større organisasjonene.

Vi har undersøkt:

 • Hvilke bransjer som klarer seg best

 • Hvordan trafikken fordeler seg

 • Hvordan topp 50 klarer seg på de viktigste SEO metrics

 • HVilke virksomheter som er de 10 beste

 • Sammenhengen mellom brand og nettsidetrafikk

 • Traffic value for de beste virksomhetene

 • Antall brandsøk blant topp 10

 • Hvilke CMS topp 50 bruker

Hvem er topp 50?

For å gi deg innblikk med en gang presenterer vi her et overblikk over de 50 største virksomhetene innenfor e-commerce fordelt etter SEO faglige KPIér. Det er disse nettbutikkene analysen er basert på videre.

Apotek og skjønnhet størst på nett

Gjennom en analyse av månedlige antall besøkende (organisk), er det flest av nettbutikkene i listen over topp 50 på nett som er innenfor kategorien apotek og skjønnhet hvor 10 av 50 av de største norske nettbutikkene er innenfor denne kategorien. Klær tar også opp en stor del av topp 50 listen og det er tydlig at shopping over nett har vært tingen under pandemien.

Noe av dette skyldes trolig den store universelle etterspørselen etter de ulike produktene.

Nedenfor ser du en oversikt over alle de ulike industriene på topp 50 listen.

Ovenfor ser vi tydelig hvorfor de store virksomhetene innenfor e-commerce i Norge løfter omsetningen på den måten de gjør. Med et minimum på 110 000 besøkende i gjennomsnitt fra organisk trafikk er de utrolig synlige på forretningskritiske søkeord som både løfter brand awareness samt generer løpende salg.

Gjennomsnitt på SEO metrics

Om vi ser nærmere på hva som legger grunnlaget for den store nett trafikken til de største e-commerce er det blant annet vært å se på antall keywords, hvor mange lenker domenet har, samt hvordan den tekniske performancen er.

Dette har vi samlet i et overblikk nedenfor.

Det er tydelig at de største nettbutikkene har styr på sin SEO og har en bred content strategi da innholdet i gjennomsnitt genererer trafikk på mange ulike keywords. Derfor er en bred keyword-strategi samt løpende content (innholdsoptimering) avgjørende for at man skal rangere på sine produkter samt øke synligheten. Det er i gjennomsnitt 358 700 besøkende gjennom organiske klikk fordelt på nesten 60 000 keywords for nettsidene.

Med økt synlighet og trafikk har e-commerce virksomhetene naturlig også løftet sin brand awareness. Branded traffic står derfor med 84 024 som utgjør 23,4% av den organiske trafikken, noe vi selv erfarer skyldes den løpende veksten i synlighet på non-branded søk.

Dette har naturligvis en selvforsterkende effekt. Med mange produkter - både branded og ikke-branded - vil flere forbrukere se virksomhetene, noe som vil gjøre dem mer oppmerksomme på disse brand, selv om man ikke alltid kjøper med en gang.

Lenker skaper autoritet

Basert på gjennomsnittet har de største nettbutikkene en domain rating på 54 av 100, som indikerer hvor sterk lenkeprofilen er. Dette betyr samtidig at for å være på topp 100 – eller generelt bare oppnå synlighet og høy trafikk – må du jobbe aktivt med linkbuilding.

Lenker er en av de største rangeringsfaktorene på søkemotoren og derfor er dette også et naturlig fokus. Men spesielt for e-handel kan det være en vanskelig disiplin å prestere godt, derfor kjøper mange nettbutikker linker. Dette er direkte i strid med Googles retningslinjer, derfor er også flere i en sårbar situasjon, da Google har blitt flinkere til å straffe bedrifter med lavere rangering.

Derfor vil den beste investeringen være å jobbe ut fra en digital PR-tilnærming, som også har vært en stor suksessfaktor for våre kunder.

Stor variasjon i valg av CMS

CMS står for Content Management System som altså er det systemet hjemmesiden er bygget i. Her er det tydlig at det favner bredt blant topp 50. Til tross for at mange kanskje kjenner til WooCommerce eller WiX er det andre - og mer skreddersydde systemer som brukes blant de øverste nettbutikkene.

Microsoft ASP.NET og Magento ligger på toppen, og det er god grunn til det. Magento er ofte ansett som ett av de bedre CMS verktøyene til e-commerce ettersom det er hurtig å optimere og brukervennlig. Dermed skaper valg av CMS også en forutsetning for hvor lett eller vanskelig det er å optimere i systemet - eksempelvis utifra tekniske parameter.

De 5 største står for 40% av trafikken

Selv om topp 50 sier mye i seg selv, har vi valgt å se nærmere på hvem som får absolutt mest trafikk.

Grafen nedenfor viser derfor virksomheter fordelt etter størrelse på trafikk. Her har 5 av de 50 virksomhetene mer enn 1 million besøkende. Disse nettsidene står dermed for over 40 prosent av all trafikken i topp 50.

De fleste nettbutikkene i topp 100 ligger generelt med 100-250 000 månedlige besøkende gjennom organisk trafikk og det er ingen i topp 50 som har mellom 750 000 og 1 million besøkende, dermed er det et stort hopp for de fleste å komme seg opp til 1 million besøkende.

Vi har derfor valgt å se nærmere på de største nettbutikkene i topp 10.

Topp 10 nettbutikker i Norge: Elkjøp topper listen

Det er Elkjøp som topper listen av norske nettbutikker når det kommer til organisk trafikk. De har en estimert månedlig trafikk på neste 2 116 000 besøkende, noe som både illustrerer en stor etterspørsel etter elektronikk, men også en meget sterk SEO performance.

Om man ser på topp 10 varierer industrien en del. Dette tydeliggjør igjen at e-commerce generelt oppleve en stor vekst hvor mulighetene er enorme om man vet hvordan det skal optimeres.

Om du vil vite hva trafikk kan bli i omsetning trenger man bare se på Elkjøps omsetning. I finanseåret 2020/2021 hadde de en omsetning på 15,5 milliarder norske kroner, det er en økning på 17 prosent sammenlignet med året før.

Trafikken er verdt millioner i ads

Innenfor digital markedsføring vurderer man ofte hvor høy “traffic value” er. Dette er tall som forteller hvor mye den organiske trafikken hadde kostet pr måned om man skulle fått samme trafikk gjennom betalte annonser (PPC)

I en undersøkelse av topp 10 er trafikk value i gjennomsnitt på ca 3.350.170 kr månedlig. Dette viser alene hvor mye søkeresultater er verdt, samt hvor mye konkurranse som ligger på disse søkeordene.

Elkjøp har en traffic value på 6 447 813 kroner i måneden, men det er ikke nok til å være nummer 1 på denne skalaen. Den nettbutikken i topp 10 som har størst traffic value er Zalando med 8 286 201kr Dermed er Zalandos månedlige besøkende i gjennomsnitt verdt mer enn Elkjøp sett i PPC perspektiv.

Tallene kan generelt brukes til å få en indikator om verdien av søkeresultatenes plassering sammenlignet med ads. Her viser tabellen ovenfor hvor mye den passive trafikken fra organiske søkeresultater sparer de store nettbutikkene hver måned - i alle fall om samme resultater skulle komme gjennom betalte annonser.

Jo større brand, jo mere trafik

Det sier kanskje seg selv, men likevel er korrelasjonen tydelig, jo større brand, jo mer trafikk får det. Dette er sett ut fra den månedlige brand trafikken i forhold til total trafikk.

Det er en typisk korrelasjon som er selvforsterkende. De store nettbutikkene blir nemldig mer kjente jo mer synlige de er på deres mange produkter og deretter genererer de naturlig flere brandsøk. Her spiller flere faktorer inn, hvor jo mer kjent virksomheten er, jo flere klikk kommer inn.

Videre er det også en god grunn til å tenke at Google belønner de mest populære brands med bedre søkeresultater. Ifølge SEO-eksperten Brian Dean fra Backlinko er det også tilfellet.

Brand-søk gir 23% av trafikken

Oversikten nedenfor viser hvor mye brand-søk utgjør av den samlede trafikken i topp 10. Her fyller brand-søk i gjennomsnitt 23% av trafikken. Tatt i betraktning er dette i Elkjøps tilfelle 575 000 besøkende gjennom brand alene.

Med stor tilstedeværelse på søkemaskinene er det derfor naturlig at dette har påvirket brands gjennom tiden.

Nedenfor ser du en oversikt over topp 10 brands gjennom tiden. Posisjonering har hatt en stor påvirkning, derfor har SoMe også spilt sin rolle. Det er likevel tydelig at den organiske tilstedeværelsen har en stor påvirkning på brand awareness.

Opsummering

Vi har i lang tid visst at e-commerce står bak en stor del av den økonomiske veksten på internett. Ved å dykke ned i SEO faglige områder er dette bildet blitt enda tydligere. De absolutt største nettbutikkene i Norge understreker nemlig hvor viktig teknisk optimering, innhold samt link autoritet er for å generere trafikk og nye kunder.

De 50 største e-commerce virksomhetene varierer bredt i bransjen, hvor noen har eksistert i lang tid og andre er fra nyere tid. De har likevel til felles det at deres markedsføringsinnsats i SEO har løftet brand awareness og dermed også omsetning. Fellesnevneren er derfor løpende investering i organisk posisjonering, noe som krever innsikt og rådgivning.

Om du selv har en nettbutikk bør du derfor allerede nå vurdere om du gjør det som skal til for å ligge øverst blant konkurrentene. Har du styr på sidehastighet? Leverer du det beste innholdet for dine produkter? Og arbeider du aktivt med å generere relevante lenker?

Hvis ikke, eller om resultatene ikke enda er der, vil vi gjerne snakke med deg. Du kan derfor få en dyptgående SEO analyse hos oss. Her vil vi vurdere din nåværende situasjon, samt hva som skal til for at du blir blant neste års topp 50 e-commerce virksomheter i Norge.

Metode

 • Analysen er laget ved hjelp av egne undersøkelser samt innsamling av data.

 • Nettbutikkene / e-commerce virksomhetene er blitt identifisert gjennom https://norskenettbutikker.com/ og https://www.shopping-guiden.com/.

 • Data er innsamlet fra flere steder, herunder gjennom SEO-verktøy som Ahrefs.com

 • Trafikken som er blitt trukket ut er forsøkt begrenset til kun norsk trafikk

 • For brand-søk er det kun brukt ett brand keyword som identifiseres som primær brand keyword for hver enkelt. Samlede brand-søk vil derfor typisk utgjøre en del mer samlet.

 • Trafikken er kun en estimering basert på søkeord og plasseringer.

 • CMS er identifisert gjennom WhatCMS API.

 • Core Web Vitals score er simulert data hentet gjennom PageSpeed Insights API

Thomas Bogh

CPO & Partner

Thomas er CPO samt Partner, hvorfor fokus til dagligt ligger i evig analyse af Googles algoritme og udvikling af SEO som produkt. Thomas har arbejdet med SEO i flere år med stor passion for at sprede know how på, hvordan man som virksomhed implementerer SEO bedst i sin forretning. Ved siden af Bonzer bidrager Thomas med viden til læserne hos bl.a. Search Engine Journal, DanDomain og Detailfolk. Herudover har han også undervist i Digital Mediestrategi på Copenhagen Business School i København. Har du ønsker eller spørgsmål vedr. SEO universet, kan du altid kontakte ham på [email protected].

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.