blogg

/

Google Nyheter

/

0 min read

Recap av uka på søkemaskinen - Uke 50

Hver uke analyserer vi ukas seneste oppdateringer og nyheter fra søkemaskinen. Målet med disse oppdateringene er at du som ansvarlig for markedsføring kan sørge for at bedriften deres holder seg i forkant av utviklingen og beholder konkurransefortrinnet deres. Les videre for å se hva som har skjedd i uke 50, og hvordan det kan påvirke dere.

‘Year in Search’ og 25 års jubileum 

Google markerer 25 års jubileum ved å publisere ‘Year in Search’, som er et overblikk over årets aller meste søkte spørsmål. Google gir også en oversikt over hvordan søkemaskinen har utviklet seg over de siste 2,5 tiår. Her gir vi deg en gjennomgang av de viktigste punktene. 

Historiske personer og kultur har påvirket søkningene gjennom tidene 

Hva som skjer i verden påvirker naturligvis hva vi søker etter på Google. Dette sier seg selv, og kommer til uttrykk når man ser på Googles mest søkte trends gjennom tidene. Her har både historiske og kulturelle personer som Cristiano Ronaldo og Taylor Swift, samt fenomener som Harry Potter og Pokémon fylt mye av søkefeltet i perioder og over lang tid. 

Vi ser også at sosiale trender og begivenheter påvirker søkeatferden. Det er alt fra ‘ice bucket challenges’, til mer seriøse dagsordener, som fyller i oversikten.

Dette forteller oss at hva som skjer i verdenen, samt hva vi ser i mediene, har stor påvirkning på søkeatferden vår. Dette er en atferd som kobles direkte til etterspørsel og forbruk i alle bransjer. 

Når vi vender fokuset mot personer, spill og sosiale trender, oppstår det samtidig et behov for å finne produkter online, som bakgrunnen for hvordan e-commerce har vokst til å bli en så stor industri. Interessen for kjendiser på søkemaskinen har dessuten skapt et behov for andre plattformer som Instagram og TikTok, der man kan følge dem i hverdagen. 

Samtidig har store begivenheter gjort oss mer opplyst – på godt og vondt – samt økt vårt behov for fellesskap, som former den nasjonale og internasjonale dagsordenen. 

Dagsordenen i verden sammenfaller med andre ord med dagsordenen på søkemaskinen. 

Du kan se årets ‘Year in Search’ her

Utviklingen i søkemaskinen er påvirket av våre ambisjoner og behov

Teknologi er i evig utvikling og derfor har både brukerbehov og ambisjoner fra Google bidratt til hvorfor søkemaskinen er der den er i dag. Det har skjedd masse siden de første, klassiske ‘blue links’ dukket opp i søkeresultatene – som alle sammen så like ut – til i dag. Nå avspeiler svarene seg i formatet som matcher den individuelle søkningen, altså tekst, bilde, video eller lignende. Andre store milepæler som er verdt å nevne er Google Images, autocomplete, BERT, MUM, og multi-search. Vi kan heller ikke glemme den seneste AI-utviklingen fra Googles side, nemlig Bard, SGE og Gemini. 

Ja, det er store og komplekse milepæler som omfavner søkemaskinen vi kjenner i dag. Det er nettopp disse årlige oppdateringene fra Google som gir oss innsikt i hva brukerne interesserer seg for og hvilken etterspørsel vi må dekke neste år. 

2024 og fokuset på kunstig intelligens

Utover hva som har skjedd de siste 25 årene, har Google selvfølgelig fokus på fremtiden. En stor del av dette er deres store engasjement innenfor kunstig intelligens. AI-utviklingen har vært en altoverskyggende trend på mange områder. Google anser AI til å bli mer avgjørende for search, som understreker betydningen av å inkorporere og øke forståelsen av AI i SEO-strategien din allerede i dag. 

Googles oppsummering gir oss innsikt i hvor avgjørende det er for alle virksomheter å holde seg àjour med kulturelle trender, teknologiske fremskritt og utviklingen i søkeinteresser 

Google ‘Review Update’ har kommet 

I november oppdaterte Google enda en gang deres ‘product reviews’, altså hvordan produktanmeldelser vises i søkemaskinen. Dette har Google fokusert mye på over de siste par årene. 

Formålet er å forbedre systemet for hvordan rangering av innhold med anmeldelser fungerer i praksis. Anmeldelser av produkter eller tjenester har blitt viktigere i takt med at anmeldelser historisk sett har blitt gitt basert på tynn erfaring eller ved hjelp av AI-verktøy. 

Timingen er dessuten ekstra relevant. Black Friday er forbi og vi er på vei inn i en annen høytid, som også forbrukets høytid, nemlig jula. Nå teller anmeldelser enda mer, fordi de er viktigere når vi velger hvilke gaver vi skal kjøpe. 

I tillegg til dette har Google fortalt at de ikke lenger vil annonsere fremtidige oppdateringer i deres review-system. Dette vil heller være en løpende oppdatering i algoritmen, som innebærer at rangeringer blir kontinuerlig oppdatert basert på anmeldelser. Dette stiller større krav til alle nettsider som selger produkter med muligheten for å legge igjen anmeldelser. 

Derfor bør du som ansvarlig for markedsføring sørge for å holde deg oppdatert på Googles retningslinjer, ettersom mange av oppdateringene vil prioritere innhold av erfarne eksperter med innsiktsfulle analyser. 

Nye muligheter for å kontrollere beliggenheter i Google Maps

Google Maps har introdusert nye, kommende features som øker fokuset på brukernes privatliv. Man skal nå minske tilgjengeligheten av lokasjonsdata. Dette betyr at du som bruker får mer kontroll over egen data, og du vil mye lettere kunne slette aktiviteter basert på din lokasjon i innstillingene. 

Googles fokus på digitalt privatliv vil ha en innflytelse på bedrifter og hvordan man kjører ads kampanjer, som benytter seg av lokale ‘ad targeting’-strategier. Man får mindre tilgang på brukerdata basert på beliggenhet. 

Ønsker du mer informasjon om denne oppdateringen, finner du det her

Takeaways og anbefalinger 

Google har fylt 25 år og gjør status på hvordan søkemaskinen har utviklet seg i løpet av disse tiårene. Fellesnevneren for utviklingen er at den har fulgt dagsordenen i verdenssamfunnet. Alt fra begivenheter til enkeltpersoner og teknologi har påvirket utviklingen. På hver sin måte har dette skapt en søkeinteresse fra brukeren, oss mennesker, og en ny etterspørsel, som bedrifter må være oppmerksom på. Dette avspeiles også i årets ‘Year in Search’. 

Søkninger og data har vært grunnlaget for å forstå hvordan verdenen beveger seg, hva vi interesserer oss for og hvilken informasjon som vi forventer å få. 

Det er derfor avgjørende at alle virksomheter forstår hva som skjer i verdenen og hvordan utvalgte målgrupper utvikler behov gjennom search.

Det er én ting å forstå, det er noe annet å optimalisere i tråd med det. Google fortsetter å utvikle seg til å forbli den mest innovative søkemaskinen, noe de seneste oppdateringene også understreker. I denne uka kan vi tydelig se det i Googles ‘Review Update’ og Google Maps-oppdateringen.

Hvis dere som bedrift ønsker å være i forrest i flokken i 2024 og i årene fremover, er det nødvendig at dere følger søkemaskinens utvikling og de retningslinjene som følger av dette.   

Thomas Bogh

CPO & Partner

Thomas er CPO samt Partner, hvorfor fokus til dagligt ligger i evig analyse af Googles algoritme og udvikling af SEO som produkt. Thomas har arbejdet med SEO i flere år med stor passion for at sprede know how på, hvordan man som virksomhed implementerer SEO bedst i sin forretning. Ved siden af Bonzer bidrager Thomas med viden til læserne hos bl.a. Search Engine Journal, DanDomain og Detailfolk. Herudover har han også undervist i Digital Mediestrategi på Copenhagen Business School i København. Har du ønsker eller spørgsmål vedr. SEO universet, kan du altid kontakte ham på [email protected].

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.