blogg

/

Google Nyheter

/

0 min read

Recap av uka på søkemaskinen - Uke 3

På ukentlig basis tar vi statusen på søkemotorene og dykker ned i hva som har kommet av nyheter og oppdateringer. Denne uken dekker vi noen av de første oppdateringene som har kommet i år. Velkommen til uke 3.

Vi runder av tredje uke i året 2024, som forhåpentligvis har gitt de fleste muligheten til å lande etter årsskiftet. Dette ser i hvert fall ut til å være tilfelle når du ser på nyhetene fra search. 

Innenfor search har året stort sett startet stille, hvor det først nå begynner å skje noe igjen. Her gir vi deg en oversikt: 

Google oppdaterer retningslinjer for ‘snippets’

Google har oppdatert sine retningslinjer for hvordan ‘snippets’ velges. Dette kan påvirke hvordan du bør skrive metabeskrivelser og optimalisere innhold. 

Et nettsted vises i søkeresultater med en tittel, en URL, ‘breadcrumb’ og en til to setninger som beskriver hva siden handler om. Den siste delen kalles også en snippet, og kan defineres som en liten beskrivelse – en teaser om du vil – av hva en landingsside handler om.

Tradisjonelt pleide dette utdraget å trekke på metabeskrivelsen. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet lenger. 

Derfor har Google oppdatert sin Search Central documentation for å tydeliggjøre at innholdet på en side er hovedkilden bak hvor en snippet kommer fra. Oppdateringen gjør det også mer tydelig at strukturerte data og metabeskrivelser ikke er hovedkilden til utdraget.

Eksempel på en snippet.

Hva dette betyr for deg innen SEO

Mange guider på nettet gir misvisende råd om hvordan du best oppdaterer metabeskrivelsene dine. Flere sier at du må bruke det som annonseinnhold og inkludere de viktigste søkeordene i fet tekst.

Dette er utdaterte råd. Å legge til søkeord i en metabeskrivelse er ikke det viktigste (siden metabeskrivelser ikke er en direkte rangeringsfaktor), og for mye annonsering eller søkeordoptimalisering i metabeskrivelser vil føre til at Google ikke vil bruke denne beskrivelsen som en snippet.

Så fokuser heller på det primære innholdet når det kommer til slike utdrag – for Google bruker kanskje bare metabeskrivelsen.

Google med restriksjoner på tredjepartscookies i Chrome

Google har lempet på restriksjonene for tredjepartscookies (informasjonskapsler) i Chrome, som berører 1% av brukerne fra januar 2024 og vil nå 100 % innen Q3 2024.

Tredjepartscookies i Google Chrome.

For å lette overgangen har Google introdusert testfaser som tillater midlertidig tilgang til tredjepartscookies for visse tjenester under strenge kriterier.

Denne utviklingen er betydelig for selskaper som er avhengige av tredjepartstjenester eller -cookies, og understreker behovet for å vurdere bruken av informasjonskapsler på nettstedet og planlegge for alternative løsninger.

Google oppdaterer strukturerte data for spesielle kunngjøringer

Google har gjort endringer på ‘Special Announcement’ strukturerte data. Opprinnelig ble dette laget for covid-19-relaterte meldinger, som Google nå har utvidet bruken av.

Eksempel på en 'Special Announcement' i forbindelse med covid-19.

Endringene inkluderer fjerning av flere covid-19-referanser og generalisering av språket for å dekke et bredere spekter av spesielle kunngjøringer. Selv om strukturen fortsatt er i beta stadiet og primært fokusert på lokale medisinsk relaterte hendelser, er det tydelig at Google utvider bruken utover bare covid-19-relatert innhold.

Google klargjør betydningen av forfatterprofiler

I dag er det kjent viten innen SEO at det er viktig med en god forfatterprofil (forfatter byline), slik at brukere kan se hvem som står bak innholdet, noe som til syvende og sist støtter E-E-A-T.

Google Search Liaison om forfatterprofiler.

Dette har imidlertid også ført til misforståelser om at forfatterprofiler skal være en rangeringsfaktor for Googles søkeresultater – det er de ikke.

Til tross for vanlige misoppfatninger har Google Search Liaison uttalt at forfatterprofiler er til fordel for leserne, ikke for å påvirke søkeresultatene. Kvalitetsinnhold kan rangere bra uavhengig av om det finnes forfatterprofiler på nettsiden.

Denne forskjellen er spesielt relevant for oss innen SEO, siden den fremhever fokus på å lage innhold av høy kvalitet i stedet for å stole på bylines for forbedrede søkeresultater. Noe som naturligvis også gir mening hvis man tenker på hensikten bak forfatterprofiler.

En forfatterprofil kan ikke i seg selv svare på et søk på Google; det er det selve innholdet som må. Derfor er også rangeringsfaktorene i innholdet. Forfatterprofilen bidrar på sin side til åpenhet og tillit mellom brukere og bedrifter.

Brave Search med ny funksjonalitet

Brave Search, en relativt ny søkemotor med 1% av markedet, har introdusert en ny AI-funksjon kalt CodeLLM.

Funksjonen forbedrer søkeresultater for programmeringsrelaterte søk og kombinerer Braves søkefunksjoner med store språkmodeller (LLM), og leverer relevante koder, detaljerte forklaringer og siteringer til programmerernes søk.

Brave Search.

Selv om Brave Search er en liten aktør innen søk, er den blant mange nyere søkemotorer som vil utfordre Googles posisjon i markedet. Det blir derfor interessant å følge utviklingen i tiden som kommer.

Takeaways og anbefalinger

Søkemotorene har kickstartet året og har sakte startet sine kontinuerlige forbedringer og oppdateringer.

De viktigste takeawayene fra ukas recap er at Google, med sin størrelse, naturligvis er den som leder an i utviklingen. Her har vi de siste dagene sett oppdateringer om retningslinjer for snippets og strukturerte data – og det er avklart hvordan vi skal forstå forfatterprofiler i SEO. 

Disse oppdateringene understreker at det er viktig at vi følger utviklingen slik at vi ikke ser oss blinde på det gamle og lytter til dels misvisende anbefalinger fra ulike artikler på nettet.

Endelig har Brave Search kommet på banen med AI-oppdateringer til søkemotoren, som vi sannsynligvis vil se mer av i år når vi ser på søkemotorer bredt. Google vil ikke være alene om utviklingen, selv om de selvfølgelig er de absolutt største når det kommer til markedsandeler.

Thomas Bogh

CPO & Partner

Thomas er CPO samt Partner, hvorfor fokus til dagligt ligger i evig analyse af Googles algoritme og udvikling af SEO som produkt. Thomas har arbejdet med SEO i flere år med stor passion for at sprede know how på, hvordan man som virksomhed implementerer SEO bedst i sin forretning. Ved siden af Bonzer bidrager Thomas med viden til læserne hos bl.a. Search Engine Journal, DanDomain og Detailfolk. Herudover har han også undervist i Digital Mediestrategi på Copenhagen Business School i København. Har du ønsker eller spørgsmål vedr. SEO universet, kan du altid kontakte ham på [email protected].

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.

Savner dere mer organisk trafikk og konverteringer?

La oss se hva som skal til for å dere kan bli mer synlige i deres marked.