Strategi

Basert på innsikt hjelper vi kundene våres med å skape ambisiøse SEO-strategier som understøtter og bidrar til å nå deres kommersielle målsetninger.

La oss bygge deres neste SEO-strategi, så dere aldri trenger en ny igjen

Våre proprietære sprint-baserte framework danner rammen for alle våre kundeprosjekter, og sikrer at vi kan skape hurtige resultater uten å miste det langsiktige overblikket.

Vi jobber alltid ut ifra et løpende perspektiv, men planlegger våre strategier i 3-måneders faser, sammen med våre kunder. Sammenhengen mellom lange og korte perspektiv sikrer den fleksibiliteten, kvaliteten og relevansen i samarbeidet som skal til for å lykkes med SEO - ikke bare neste kvartal med alle kommende kvartaler. 

Vi baserer alltid våre strategier på en unik holistisk og semantisk tilnærming, hvor vi ut fra forskjellige forutsetninger aktiverer og utvider våre kunders univers vertikalt og horisontalt med content clusters som sikrer en god brukeropplevelse, emneautoritet og mer organisk trafikk. 

En god SEO-strategi finnes i krysningspunktet mellom business, teknologi og kreativitet. Det er grunnen til hvorfor vi ikke kun er nysgjerrige på våre kunders søkemotoroptimalisering, men hele deres bedrift.

I GreenMobility hadde vi lagt en plan for hvordan vi tenkte å bli mer synlige på søkemotorene. Vi hadde hørt godt om Bonzer som vi derfor fikk etablert et samarbeid med. Vi ble raskt enige om utvalgte innsatser, slik at vi dermed jobbet mot langsiktige gevinster samt de lavthengende fruktene i forhold til økt organisk synlighet. Det ble raskt gode resultater, og de bygger vi videre på sammen.

Steffen Frølund
CMO, Green Mobility

Det er ikke alle bedrifter vi matcher med, men de vi matcher med, matcher vi svært godt med. Du kan finne ut om vi er en god match med å booke et intromøte her.

Alt eller ingenting

Søkemotoroptimalisering er i våre øyne en ‘alt eller ingenting’ disiplin, hvor de som vinner, vinner stort og de som taper, taper stort. Vi engasjerer oss derfor kun i prosjekter hvor vi selv tror at vi kan skape vinneren som vinner stort. 

Ambisiøse virksomheter velger oss

La oss vise deg en SEO-strategi som kan ta deg til neste nivå

Et kort møte hvor vi gjennomgår din posisjon i markedet og presenterer alternativene.

Ofte stilte spørsmål

Kan man lykkes med SEO uten en strategi?

Vi anbefaler på det kraftigste at man ikke jobber med SEO uten en strategi. Det vil nesten alltid resultere i at man overskriver tidligere arbeid og aldri kommer fremover. God SEO er en løpende aktivering og utvidelse av noe eksisterende, og det kan sikres med et godt strategisk rammeverk.

Kan en SEO-strategi eksekveres ad hoc?

SEO skal gjerne være en naturlig forlengelse av en bedrifts kommunikasjon til sin målgruppe, og bør derfor aldri være ad hoc, men en løpende øvelse. Derfor hjelper vi ikke våre kunder med ad hoc, men vi jobber alltid i løpende og aktive strategier for aktivering og utvidelse.

Hva er en holistisk SEO-strategi?

En holistisk strategi er basert på sidens helhet fremfor å fokusere på et område eller aspekt av siden. En hjemmeside vil aldri kunne drive trafikk på en del av siden, hvis ikke den andre delen imøtekommer forutsetninger. Det samme gjelder teknisk SEO og autoritet.