Innsikt

Basert på våre dyptgående analyser og markedsinnsikt gir vi våre kunder et innblikk inn i sin bransje, konkurranse og hva som skal til for å eie nisjen de er i.

Innsikten dere trenger for å navigere i et komplekst marked, basert på data - i stedet for magefølelse

Kundene våres opererer som oftest i komplekse markeder med konkurrenter som gjør det bra. Derfor har vi gjennom mange år utviklet en dyptgående analytisk plattform for å avdekke potensiale for bedriftsvekst, inntagelse av en organisk markedsledende posisjon i ‘share of search’ og på den måten drive verdifull trafikk som konverterer. 

Denne innsikten gir et viktig innblikk inn i deres nåværende situasjon basert på en grundig titt inn i deres semantikk, tekniske situasjon og innholdsmessige prestasjoner.

Når man skal investere i et nytt domene fra bunnen av, vil man gjerne komme riktig i gang helt fra starten. Med innsikt i vår nåværende nettside-situasjon har vi fått virkelig brukbar veiledning for å skape et sterkt teknisk fundament, som styrker både brukeropplevelsen og muligheten for gode organiske Google plasseringer. Og det har vi raskt merket effekten av.

Jacob Fischer-Nielsen
Head of B-Native, Advertising, Berlingske Media

Ved å ha et godt bilde av deres startposisjon kan vi enklere avklare hvordan vi får dere over målstreken

Vår innsikt er et klart konkurransefortrinn for våre kunder i startfasen av strategien. Med den riktige innsikten kan vi sikre at det ikke gjøres feil, og at vi beveger oss i riktig retning hver dag.

Ambisiøse virksomheter velger oss

La oss vise deg en SEO-strategi som kan ta deg til neste nivå

Et kort møte hvor vi gjennomgår din posisjon i markedet og presenterer alternativene.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor går dere ikke i gang med å eksekvere med en gang?

Eksekvering uten innsikt og retning vil ofte ende i en spiral av nedriving og oppbygging. Det er her vi skiller oss ut ved å alltid starte med å bygge en skalerbar SEO plattform som kan utvikles på, og den vil alltid være basert på innsikt og strategi. Det er dette som er grunnen til at vi aldri eksekverer på direkten.

Vi har fått en SEO-analyse tidligere - kan vi bruke den?

En god SEO-analyse er nødt til å være aktuell og tilkoblet det strategiske rammeverket som blir bygd i etterkant. Derfor har vi utviklet vår egen analytiske plattform som vi tar i bruk for alle kunder, og vi har enda ikke sett andre analyser som matcher denne.

Hvilke innsikter er de primære?

Når vi jobber med analyser gjør vi det på tvers av flere paramentre, og det handler ofte ikke om det som analyseres, men hva man får ut av analysen når den er ferdig. Her ønsker vi en full forståelse av både den tekniske situasjonen, samt innhold og backlink situasjonen.